Het CBL laat weten dat zij – na het voeren van diverse gesprekken met verschillende boeren – op donderdag 14 januari 2021 gezamenlijk in gesprek wil gaan.

Belangrijk onderwerp van gesprek is het keurmerk ‘FarmerFriendly’ zoals voorgesteld door Farmers Defence Force (FDF).

Het CBL nodigt alle voor dit overleg relevante partijen uit om met elkaar te spreken over het verdienmodel van de boer. Dit zijn organisaties in de land- en tuinbouw, maar ook partijen in de voedselindustrie, horeca, catering, veevoederindustrie maar eveneens de overheid, de financiële sector en andere partijen. Samen gaan we voor het belang van de boeren, alle ketenpartijen en heel Nederland.

Het CBL roept de actievoerende boeren op hun acties per direct te staken en geen nieuwe blokkades te organiseren die de voedseldistributie belemmeren en consumenten duperen.