In 2016 zijn wederom grote stappen gezet in het reduceren van de CO2-uitstoot. De doelstelling van de branche, in lijn met die van Rijksoverheid, om in 10 jaar tijd 20% energieverbetering te verwezenlijken wordt al jaren succesvol ingevuld. In 2016 is een energie-efficiëntie verbetering gerealiseerd van 2,4%. Daarmee voldoet de branche ruimschoots aan de ambitie om 2% verbetering per jaar te realiseren. In de periode 2010-2016 is in totaal al 15,6% energie-efficiëntie verbetering gerealiseerd (een verbetering van gemiddeld 2,6% per jaar), vanaf 1995 zelfs 35,3%. Hiermee ruim 565 kton CO2-emissie vermeden.
De branche neemt haar verantwoordelijkheid om het energiegebruik van de levensmiddelenketen te verminderen. Supermarktorganisaties kiezen voor innovatieve installaties en slimme oplossingen in de winkel die bijdragen aan een zo laag mogelijk energiegebruik.
Ook wordt gebruik gemaakt van alternatieve bronnen van energie, zoals zonnepanelen en wordt steeds minder gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Naast verbetering van de energie-efficiëntie wordt bij de inkoop van energie, rekening gehouden met het milieu. Het aandeel inkoop duurzame geproduceerde energie overtreft in 2016 wederom ruimschoots de eigen doelstelling van 20% in 2020. Bijna de helft (47,5%) van het ingekochte elektriciteitsgebruik is in 2016 duurzaam opgewekt.
De resultaten van de branche zijn behaald, omdat supermarktorganisaties en foodservice bedrijven energiebesparing en gebruik van duurzame energie als prioriteit in de organisatie zien. Een belangrijke verantwoordelijkheid die actief wordt opgepakt en daardoor succesvol is.
Op deze wijze draagt de branche bij aan belangrijke Nederlandse en Europese doelstellingen. De ambitie van het CBL is om de lat steeds hoger te leggen en een voorbeeld te zijn voor andere sectoren en branches.