Supermarkten en foodservicebedrijven, verenigd in het CBL, erkennen dat veel Europese boeren in grote gebieden van Europa met moeilijke marktomstandigheden kampen. Het is in het belang van de hele keten en alle 500 miljoen consumenten dat de Europese landbouwsector goed geworteld is in de open markteconomie die Europa heeft. De land- en tuinbouwsector moet goed kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden en -signalen en ook op de consumentenvraag die steeds aan verandering onderhevig is.
Het CBL steunt veel van de maatregelen die Commissie Veerman voorstelt, zoals het organiseren van producentenorganisaties, het gebruik van verzekeringsvormen en het inzetten op termijnmarkten.
Het CBL betreurt echter dat Commissie Veerman de schuld voor de crisis in de land- en tuinbouw in Europa in de schoenen probeert te schuiven van de food retail. De commissie pleit voor wetgeving tegen zogenaamde oneerlijke handelspraktijken. “Als deze al voorkomen hebben we daar al jaren een gedragscode en nalevingsinstrument voor”, aldus CBL-directeur Marc Jansen. “Een typisch geval van ‘wag the dog’, het probleem van de boeren los je er niet mee op. Dit erkennen ook de boeren zelf.”
“Het echte probleem is de overproductie, met als gevolg lage prijzen voor de boer. Dit wordt gecombineerd met weggevallen afzetmarkten buiten de EU en met een achterstallige structuur van de landbouw als gevolg van jarenlang overheidsbeleid. Hierdoor werden kleine, minder efficiënte bedrijven kunstmatig met subsidies gefaciliteerd, waardoor deze geen weerbaarheid opbouwden om actief te zijn in de dynamiek van de Europese- en wereldmarkt. Het is goed dat Commissie Veerman voorstellen doet die het ondernemerschap van agrariërs stimuleert”, aldus Jansen.