Supermarktketens zijn actief aan de slag gegaan om afscheid te nemen van de laatste PVC-verpakkingen. Dit is voor een groot aantal producten gelukt. Helaas bleek het moeilijker dan gedacht om dit voor alle verpakkingen te realiseren. Bijvoorbeeld doordat er sprake is van voorraden, langlopende contracten of juridische haken en ogen.
Het vrijgeven van statiegeld is nu voorlopig van de baan en komt terug bij de evaluatie van de Raamovereenkomst in 2017. De Staatssecretaris zal dan kijken of het stelsel van inzamelsystemen voor kunststof verpakkingsafval verbeterd kan worden om het gemak voor de consument te vergroten en de systeemkosten te verlagen.
Het CBL verwacht dat het plan voor de inzameling van kleine flesjes en blikjes door verenigingen en scholen op veel sympathie van de consument kan rekenen. Bovendien sluit het mooi aan bij de succesvolle inzameling van kunststof verpakkingen met Plastic Heroes.