Voedsel in de supermarkt is veilig. Dat heeft de Inspecteur-Generaal van de NVWA gezegd tijdens de CBL-Haringparty.

De veiligheid van ons voedsel is mede te danken aan de jarenlange inspanningen van de supermarkt- en foodservicebranche om bij de naleving van de strenge Europese en Nederlandse normen niet alleen te varen op de inspecties van de NVWA maar daarnaast ook ook zelf te handhaven via private certificering volgens de GFSI standaarden zoals GlobalGAP en BRC.
Waar de NVWA terecht de vinger op de zere plek legt overstijgt de borging van voedselveiligheid. Het gaat om productintegriteit en het tegengaan van fraude.
Dit probleem is door supermarkten erkend en wij werken georganiseerd aan het strakker trekken van de teugels in de keten. CBL-voorzitter Bert Roetert gaf in zijn speech aan dat de tijd dat wij fabrikanten op hun blauwe ogen vertrouwden, voor zover we dit al ooit gedaan hebben, voorgoed voorbij is. De controledruk vanuit supermarkten zal toenemen om ook productintegriteit te borgen en fraudeurs het leven zoveel mogelijk onmogelijk te maken. Voor fraude, gesjoemel en gemakzucht bij producenten is geen excuus te bedenken. De consument eist terecht producten van onbesproken kwaliteit en voedselproducenten van onbesproken gedrag. De supermarktbranche en de NVWA moeten de handen ineen slaan om de kwaliteit van de voedselproductie op een hoger plan te brengen.