Het CBL heeft kennis genomen van het rapport dat Oxfam Novib heeft uitgebracht. Ten onrechte wordt een beeld geschetst dat absoluut geen recht doet aan de inspanningen van de Nederlandse supermarkten en de complexiteit van de thema’s waar onze leden aandacht voor vragen.  
 Supermarktorganisaties en food service bedrijven werken hard aan verduurzaming in de keten. In de Nederlandse supermarkten liggen 300 tot 30.000 producten in het schap. Alle huismerkproducten worden nauwkeurig geïnventariseerd op diverse risico’s, van voedselveiligheid tot duurzaamheid. risicomanagement op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) vormt de kern van het duurzaamheidsbeleid van supermarktorganisaties en food service bedrijven. Dit gebeurt zowel collectief als individueel door samenwerkingen met organisaties als BSCI en The Sustainability Consortium.  Een deel van de producten in de Nederlandse supermarkten heeft vaak al een hele weg afgelegd. Nederlandse supermarktorganisaties en food service bedrijven stellen duurzaamheidscriteria aan hun leveranciers en verdiepen zich in de risico’s die complexe ketens met meerdere ketenpartners met zich mee brengen. Het borgen van mensenrechten en andere risico’s gebeurt door het stellen van criteria aan leveranciers door middel van certificeringsschema’s, het voeren van keurmerken op een product of vragen te voldoen aan een bepaalde (internationale) standaard.
De Nederlandse overheid en andere Europese lidstaten hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid. Mensenrechtenschendingen zijn verboden en handhaving hierop schiet internationaal tekort. De Nederlandse overheid heeft de verantwoordelijkheid om met overheden van ontwikkelingslanden hierover in gesprek te gaan.
Het CBL is één van de initiatiefnemers van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen. Het CBL maakt samen met de Nederlandse overheid, ngo’s, ketenpartners, en vakbonden afspraken om bedrijven handvatten te bieden in een aanpak voor complexe thema’s. Hierin is onder andere prioriteit gegeven aan mensenrechten, specifiek aan het betalen van een leefbaar loon in ontwikkelingslanden. De gesprekken hierover bevinden zich in een afrondende fase.
Ook heeft het CBL eerder dit jaar een persbericht gepubliceerd waarin is aangekondigd dat supermarkten de komende jaren prioriteit geven aan het thema leefbaar loon in ontwikkelingslanden.
Het CBL betreurt het ten zeerste dat Oxfam Novib zich een tijd terug heeft teruggetrokken uit de gesprekken over een IMVO-convenant en nu een weinig constructieve houding verkiest. Wij nodigen Oxfam Novib graag uit om op constructieve wijze, bij voorkeur binnen het IMVO-convenant, met elkaar in gesprek te gaan.