CBL is tegen ingrijpen door de overheid in de vrije marktwerking. Supermarkten moeten vrij zijn hun eigen winkelprijs vast te stellen voor hun eigen klanten. Aanbiedingen horen daar af en toe ook bij.
Supermarkten werken meer en meer met vaste ketenrelaties: Een vaste groep leveranciers en toeleveranciers die beloond worden voor de extra eisen die supermarkten bovenop wetgeving stellen aan dierwelzijn en milieu.

Dit biedt echter maar voor enkele honderden veehouders soelaas. De rest (70-80%) exporteert naar de wereldmarkt.Het voorstel is onzinnig want het lost het probleem van lage prijzen voor de boeren niet op. Die wordt namelijk veroorzaakt door overaanbod en teruglopende afzet. Prijzen voor boeren worden Europees bepaald en daar hebben supermarkten geen invloed op.

Met het voorstel verdient de boer geen cent extra en krijgt het varken of de kip geen millimeter meer dierwelzijn.