Het CBL heeft kennisgenomen van de beslissing van staatssecretaris Heijnen dat de nieuwe regels rondom wegwerpplastics (SUP) van kracht blijven. Zij geeft aan dat de handhaving door toezichthouder ILT voorlopig niet toegepast zal worden. Hiermee onderkent zij dat de huidige werking van de heffing op SUP-producten niet voldoende werkbaar is. Hier is het CBL positief over.

Supermarkten hebben meermaals bij de staatssecretaris aangegeven dat het heffen van een meerprijs op SUP-producten grote gevolgen heeft voor de consument. Doordat er geen bindende richtprijs is voorgeschreven, hebben consumenten de afgelopen periode veel onduidelijkheid ervaren. Supermarkten vinden het van belang dat de consument een meerprijs betaalt die enerzijds recht doet aan het duurzaamheidsdoel van de maatregel en die anderzijds proportioneel is ten tijde van afnemende koopkracht. Daarom hebben supermarkten ervoor gepleit om gezamenlijk één meerprijs af te spreken om de consument tegemoet te komen. Dit verzoek is echter door de ACM afgewezen.

Het CBL hoopt dat de evaluatie van de SUP-richtlijn snel tot stand komt en dat er definitief besloten wordt over het kabinetsbeleid omtrent de SUP-heffing.