Vandaag vindt in Brussel de officiële lancering plaats van de Gedragscode Handelspraktijken voor zakelijke geschilbeslechting tussen bedrijven in de agro en foodketens. Deze Europese business to business code heeft als doel goede handelspraktijken te waarborgen in de voedselvoorzieningsketen. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie van supermarkten en food service, heeft zich er sterk voor gemaakt dat deze code ook de basis is voor de Nederlandse pilot voor business-to-business geschilbeslechting zoals onlangs bekend gemaakt door minister Kamp van Economische Zaken. Supermarkten gaan deze Gedragscode ondertekenen. Het CBL hoopt dat ook alle leveranciers en boeren en tuinders de code gaan ondertekenen.

“Met de consument als uitgangspunt, wordt er vaak op het scherpst van de snede onderhandeld tussen leveranciers en supermarkten”, aldus CBL-directeur Marc Jansen. “Maar  ook stevige onderhandelingen moeten door beide partijen respectvol worden gevoerd.” Supermarkten willen transparant zijn over de manier waarop zij met handelsrelaties omgaan. Daarom werkt het CBL mee aan de pilot.

Om in Nederland invulling te geven aan de Europese code start het CBL vandaag met de FNLI, LTO en het ministerie van Economische Zaken de pilot Gedragscode Handelspraktijk. Het pilot-project wil aantonen dat business-to-business handelsconflicten kunnen worden opgelost volgens de systematiek zoals die door de koepelorganisaties (EuroCommerce en Europese koepels van producenten) in de voedselketen in Brussel is ontwikkeld. De Europese gedragscode met 10 Beginselen van Goede Praktijk en het bijbehorende implementatiedocument zijn vertaald in het Nederlands en zullen voor de Nederlandse situatie worden gebruikt.

Net als het bedrijfsleven heeft ook minister Kamp laten weten dat hij van mening is dat zelfregulering als aanvulling op de bestaande regelgeving de aangewezen weg is om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. Daarom zijn er in het pilot-project geen aanvullende nationale eisen en beperkingen opgenomen.