Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) maakt tijdens de jaarlijkse Haringparty in het Scheveningse Kurhaus bekend dat voor 2019 een omzet wordt verwacht van meer dan 40 miljard euro. Dit betekent een sterkere omzetstijging dan in de afgelopen jaren. Dat heeft alles te maken met de btw-verhoging van 6% naar 9% van het lage btw-tarief. In 2018 kwam de omzet uit op 38,7 miljard euro, een groei van 3,5% ten opzichte van 2017.

Focus op de consument
In zijn jaarrede benadrukt CBL-voorzitter Roetert het belang van ketensamenwerking en de focus op de consument door alle ondernemers in de voedselketen. “De consument is in positieve zin veeleisend, maar ook andere partijen verwachten steeds meer van ons. Samen met ketenpartners en maatschappelijke organisaties werken supermarkten en foodservicebedrijven elke dag aan het gezonder en duurzamer maken van de dagelijkse boodschappen. Daarnaast lijkt de overheid zijn grip op ondernemerschap te willen verstevigen. Veel nieuwe regelgeving leidt tot aanzienlijke kostenverhogingen. Kosten die uiteindelijk weer betaald moeten worden door de consument. De btw-verhoging en andere kostprijsverhogende maatregelen zullen niet positief bijdragen aan de koopkrachtontwikkeling  voor de burger”, aldus Roetert.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Tijdens een paneldiscussie staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen centraal. Supermarkten en foodservicebedrijven maken veel werk van een gezonder assortiment, zorg voor het milieu en dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden in productielanden ver weg en een steeds gezondere voedselomgeving voor jongeren. De drie directeuren van het Voedingscentrum, Milieu Centraal en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) nemen de aanwezigen mee in hun visie op gezond en duurzaam in de supermarkten, de voedselketen en de samenleving.

Supermarkten en foodservice bedrijven nemen veel initiatieven om te voldoen aan de maatschappelijke eisen en wensen. Het streven is om elke dag beter te presteren. Voor resultaten en acties voor een gezonder assortiment en een duurzamere voedselproductie verwijst het CBL graag naar de vernieuwde website:

Gezondheid en voedselveiligheid
Duurzaamheid
Medewerkers en arbeidsmarkt
Sterke keten