Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van de supermarkten in Nederland, pleit voor het opzetten van een nieuw landelijk inzamelsysteem waarmee blikjes en andere verpakkingssoorten en producten in de toekomst kunnen worden ingezameld. Een dergelijk systeem is nodig om de stap te maken in de transitie naar een circulaire economie.

In de afgelopen maanden zijn de mogelijkheden onderzocht voor een ook op langere termijn houdbaar en werkbaar innamesysteem, met de realisatie voor inname van blik als korte termijn focus. Dit is noodzakelijk omdat de supermarkten – op dit moment de inzamelpunten voor drankverpakkingen waarvoor reeds statiegeld geldt – de groei van retourverpakkingen niet blijvend binnenshuis kunnen opvangen.

Noodzaak nieuw systeem
Een nieuw systeem is noodzakelijk vanwege:

  1. Het belang voor de circulaire economie van een toekomstbestendig robuust innamesysteem dat schone monostromen beschikbaar maakt voor recycling en hergebruik.
  2. De actuele situatie met betrekking tot metalen verpakkingen waarbij geldt dat:
    • een verdubbeling van het aantal in te nemen drankverpakkingen met 2 miljard tot een acuut ruimteprobleem leidt;
    • de verwerking van niet-afsluitbare blikjes, met restjes drank en soms andere vervuiling, binnen de supermarkten tot een hygiëneprobleem leidt;
    • het voor de consument omslachtig is om blikjes alleen bij supermarkten te kunnen inleveren, terwijl de verkooppunten (die niet de ruimte hebben om ze zelf te kunnen innemen) verspreid zijn over vele locaties.

Het voorstel voor een robuust en toekomstbestendig innamesysteem dat in de toekomst kan worden opgeschaald, zal worden aangeboden aan de staatssecretaris van I&W.