Het CBL heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuw Brancheplan Duurzaam Verpakken voor 2019 tot en met 2022. Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met het CBL.