Zwerfafval is allereerst een kwestie van beschaving. Net als iedereen vinden supermarkten dat zwerfafval niet op straat en in de natuur hoort. 
Geen plastic flesjes – en ook geen papier, blik, peuken, kauwgom en ander afval.
Daarom zijn wij voor een brede aanpak waar ook plastic flesjes deel van uitmaken. 
Als supermarkten overleggen wij op dit moment samen met fabrikanten en het ministerie over de beste manier om zwerfafval tegen te gaan. De mogelijkheid van statiegeld zal daarbij ook worden bekeken.
Wij willen als bedrijfsleven samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid toe naar een zwerfafvalvrij Nederland.