Het Voedsel Verkiezingsdebat georganiseerd door LTO Nederland, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) van dinsdag 28 februari trok ruim 170 bezoekers. Aan dit interactieve debat namen negen kandidaat-Kamerleden deel: Helma Lodders (VVD), Anna-Lena Hedin-Penninx (PvdA), Henk van Gerven (SP), Jaco Geurts (CDA), Tjeerd de Groot (D66), Carla Dik-Faber (CU), Suzanne Kröger (GroenLinks), Sjaak Simonse (SGP) en Esther Ouwehand (PvdD).      

LTO Nederland, FNLI en CBL blikken terug op een geslaagd Voedseldebat en benadrukten met de gezamenlijke organisatie van het debat het belang en de kracht van samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten. Om de Agrifoodsector nu en in de toekomst verder te verduurzamen is gezamenlijk optrekken noodzakelijk. Daarom roepen de drie organisaties de politiek, en in het bijzonder het volgende kabinet op om aandacht te hebben voor alle schakels in de keten bij het maken van beleidskeuzes. Alleen zo kan de sector gezamenlijk aan de slag met de uitdagingen van de toekomst.

Tijdens het debat was er volop aandacht voor het belang van de Agrifoodketen voor de Nederlandse economie en kwamen drie thema’s over gezondheid, klimaatimpact en voedselverspilling aan de orde. Deze thema’s werden in stemming gebracht met dilemma’s. Daar werd zowel door de politiek als het publiek kritisch en met humor op gereageerd.

Voedseleducatie
Vrijwel alle negen partijen zien voedseleducatie als een belangrijk middel om een gezond voedingspatroon bij consumenten al van jongs af aan te stimuleren. PvdD, GroenLinks, SP en ChristenUnie gaven ook aan dat de voedselindustrie een belangrijke rol heeft in het aanbod van gezonder voedsel en als dit niet voldoende of niet snel genoeg wordt opgepakt, zullen deze partijen inzetten op aanvullende wetgeving. Helma Lodders van de VVD reageerde hier huiverend op en stelde niets te zien in een ‘koelkastpolitie’. De oproep van D66 om gezamenlijk af te spreken een ‘preventiepact’ te sluiten kon niet op steun rekenen.

Duurzaamheid
Nederlands voedsel wordt door de meeste Kamerleden als kwalitatief hoogwaardig beschouwd en velen gaven aan dat voedsel hier meer voor gewaardeerd moet worden en dat de prijs van voedsel minder belangrijk zou moeten zijn. Het CDA gaf daarentegen wel aan dat niet iedereen meer kan betalen voor voedsel en dat men niet bij de ander in de portemonnee kan kijken. Alle partijen willen meer ruimte creëren binnen de huidige mededingingswet om zo een betere samenwerking op het gebied van duurzaamheid tussen producenten mogelijk te maken. Dat is goed nieuws voor LTO Nederland, FNLI en CBL aangezien zij hier meerdere malen om hebben gevraagd.

Vleesconsumptie
Het publiek in de zaal werd gevraagd waar men op let bij de aankoop van vlees. Een overgrote meerderheid gaf aan meer op de wijze van productie (dierenwelzijn, duurzaamheid) te letten en minder op prijs. Voor het duurder maken van vleesproducten leek bij de Kamerleden geen meerderheid te zijn. Veel gehoord argument is dat vlees voor alle consumenten beschikbaar en dus betaalbaar moet blijven. Suzanne Kröger van GroenLinks stelde als reactie voor om minder vaak vlees te eten. Dit zou ook een antwoord bieden op het klimaatvraagstuk waar de sector mee te maken heeft. Zij werd hierin gesteund door de PvdD, maar andere partijen leken hier niets voor te voelen.