De Nederlandse agrifoodsector moet grondstofzekerheid hoger op haar agenda zetten. Beschikbaarheid en prijs van essentiële grondstoffen als soja, visolie en suiker zullen de komende tijd onder grote druk komen te staan. Dit als gevolg van de stijgende vraag naar voedsel van een groeiende en rijkere wereldbevolking, en de daaruit voortvloeiende druk op de ecosystemen die grondstoffen voor voedsel leveren.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Grip op grondstoffen: leveringszekerheid en biodiversiteit’ dat KPMG heeft uitgevoerd in opdracht van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE), Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Natuur & Milieu.

Om aan de vraag naar soja, suiker en visolie te voldoen, worden steeds meer bossen gekapt voor de landbouw en worden zeeën en oceanen leeggevist. Ecosystemen en biodiversiteit worden hierdoor ernstig aangetast. Het dreigende tekort aan grondstoffen als soja, visolie en suiker betekent dat ondernemingen ingrijpende maatregelen moeten nemen om de levering van agrarische grondstoffen veilig te stellen om zo de continuïteit van hun productie te waarborgen.

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven dit kunnen doen door over te stappen op betere landbouw- en vispraktijken, het voorkomen van areaaluitbreiding door het duurzaam verhogen van de opbrengsten, en door te investeren in productinnovatie en het gebruik van verantwoorde alternatieve grondstoffen.

Zo kunnen Indiase sojaboeren met de juiste training van certificerende organisaties hun oogsten met de helft opvoeren, kan het potentieel aan beschikbare visolie aanmerkelijk worden vergroot door aan boord van vistrawlers ook visolie te winnen uit restproducten die nu overboord gaan. En de alternatieve zoetstof stevia kan een vervanger zijn voor biet- of rietsuiker.

Op dit moment bestaat bij veel bedrijven onduidelijkheid over de vraag welke grondstoffen van strategisch belang zijn voor de onderneming. Er is bovendien winst te boeken in het verenigen van doelstellingen ten aanzien van duurzame inkoop van grondstoffen en borging van grondstofzekerheid.

Philip den Ouden (FNLI) en Marc Jansen (CBL): “De beschikbaarheid en betaalbaarheid van agrarische grondstoffen is van cruciaal belang voor de Nederlandse levensmiddelenindustrie en -handel. Veel van deze grondstoffen zijn nodig voor producten die de consument dagelijks koopt in de supermarkt”.

“Voor een groot deel van deze grondstoffen is de sector afhankelijk van import uit alle windstreken en moet er worden ingekocht op een volatiele grondstoffenmarkt. Door in de inkoopstrategie en productontwikkeling nu al voor te sorteren op toekomstige ontwikkelingen op internationale grondstoffenmarkten verzekert de Nederlandse levensmiddelensector zich van een duurzame toekomst”, aldus Den Ouden en Jansen.
Download hier het rapport.