De Stichting NederlandSchoon voert namens het verpakkend bedrijfsleven, dus ook namens de supermarktbranche, de strijd tegen zwerfafval in Nederland.

Uit recent onderzoek blijkt het resultaat van deze strijd echter achter te blijven bij de doelstellingen voor kleine PET-flesjes. Het verpakkend bedrijfsleven en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hebben daarom na overleg afgesproken om in 2021 statiegeld in te voeren op kleine PET-flesjes. De voorbereidingen zijn begonnen, het gaat immers om een ingrijpende maatregel die niet van de een op de andere dag gerealiseerd kan worden. De invoering wordt georganiseerd door een speciaal daarvoor in het leven geroepen uitvoeringsorganisatie. Consumenten zullen tijdig worden geïnformeerd over de statiegeldregeling voor kleine PET-flesjes.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik consumenten nog eens dringend op te roepen ons te steunen in onze strijd tegen zwerfafval en daarom afval in de afvalbak te gooien. De samenstelling van zwerfafval is zeer divers. Niet alleen PET-flesjes, maar ook bij voorbeeld snoepwikkels, chipszakken en patatbakjes maken er deel van uit.

De consument kan zorgen voor de belangrijkste stap voorwaarts in de strijd tegen zwerfafval. Wij zijn dan ook blij met de door de Staatssecretaris aangekondigde nieuwe nationale campagne tegen zwerfafval met speciale aandacht voor educatie aan jongeren en het belang dat zij hecht aan handhaving door de gemeenten.