Het CBL presenteert een nieuwe, geactualiseerde versie van de CBL Hygiënecode. Op 1 september zette minister Schippers ter goedkeuring haar handtekening onder het document. De CBL Hygiënecode 2016 vormt de basis voor het verkopen van veilige levensmiddelen in een hygiënische omgeving. De nieuwe hygiënecode speelt in op de nieuwe ontwikkelingen in de supermarktbranche. Bijvoorbeeld de verse bereiding in de winkel van sushi, broodjes en tapas. Ook kreeftenbakken en aspergeschillers komen aan bod.
De CBL Hygiënecode is goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en treedt per 1 december 2016 in werking. Dit houdt in dat de NVWA vanaf 1 december de nieuwe code als norm zal hanteren bij controles. Tot die tijd geldt een overgangsperiode en kan er nog worden gewerkt met de CBL Hygiënecode 2011.
Het werken met levensmiddelen kan risico’s voor de volksgezondheid met zich mee brengen. Daarom is een goede hygiëne ontzettend belangrijk. Als er gewerkt wordt volgens de procedures van de CBL Hygiënecode voldoet een bedrijf aan de wetgeving.
Voorheen verscheen de CBL Hygiënecode alleen in boekvorm. Dit keer is er ook een webapplicatie beschikbaar voor de leden van het CBL. Door een beslisboom in te vullen, krijgt men een op maat gemaakte code, waarin alleen de modules zijn opgenomen voor de activiteiten die binnen de betreffende supermarkt plaatsvinden. Bijvoorbeeld het ter plekke bereiden van warme maaltijden.
Aandacht voor hygiëne, de juiste behandeling van producten en de controle hierop moet een vast onderdeel van het dagelijks werk zijn. Opleiding en regelmatige training van de supermarktmedewerkers zijn hiervoor vereist. Het CBL ontwikkelde in aanvulling op de CBL Hygiënecode de onlinetraining #HACCP. Na succesvol afronden van het examen ontvangt de medewerker een certificaat voor in zijn opleidingenpaspoort.