Tijdens de Nationale Voedseltop morgen ondertekent het CBL namens de supermarkt- en foodservicesector, de green deal ‘Over de datum’ om de consument de betekenis van houdbaarheidsdata en de houdbaarheid van producten (ook na openen) uit te leggen zodat voedselverspilling door de consument vermindert.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat consumenten moeite hebben met de interpretatie van de verschillende datumaanduidingen op verpakkingen van voedsel. Slechts 38% van de consumenten weet het verschil tussen THT en TGT en 16% van de consumenten gooit voedsel direct na verloop van de THT-datum weg. Tegelijkertijd geven consumenten aan minder voedsel te willen verspillen.[1] Een deel van de voedselverspilling bij de consument is gerelateerd aan het weggooien van voedsel waarvan de consument niet zeker is of het nog veilig te eten is. Een goede omgang met houdbaarheidsdata op voedingsmiddelen door consumenten kan 14 kilo aan verspilling per persoon per jaar voorkomen.[2] Oftewel 238 miljoen kilo totaal per jaar.

De andere ondertekenaars van de green deal zijn staatssecretaris Van Dam, minister Schippers, staatssecretaris Dijksma, FNLI, de Nederlandse Zuivel Organisatie en Wageningen University & Research.

Supermarkten willen de consument nog beter informeren over de betekenis van de houdbaarheidsdata, hoe hier mee om te gaan en het geven van tips over bewaren en bereiden via hun communicatiemiddelen. Het CBL doet bovendien een appèl op haar leden om THT-data niet korter vast te stellen dan nodig voor optimaal behoud van kwaliteit. Bovendien roept zij haar achterban op om, daar waar de Europese regelgeving dit toestaat, geen houdbaarheidsdatum op een verpakking te zetten, tenzij hiervoor een uitlegbare reden is. Uiteraard wordt in de uitvoering van deze Green Deal niet getornd aan de borging van voedselveiligheid of het verstrekken van juiste consumenteninformatie.

Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarser wordende grondstoffen te verminderen. Daarom richt de branche zich ook op het terugdringen van verspilling binnen de eigen organisaties en de voedselketen in zijn geheel. De totale hoeveelheid voedselverspilling in de Nederlandse agrifoodketen in 2014 lag tussen de 1,9 en 2,6 miljard kilo. De Nederlandse consument verspilde in 2013 zo’n 47 kilo per persoon[3], zo’n 800 miljoen kilo per jaar. Dat is 27% van de totale voedselverspilling[4]. Alle inspanningen moeten leiden tot minimaal een halvering van de totale voedselverspilling door de consument in 2025.


1 Bron(nen): Temminghoff, M.B.M. and N. Damen, Voedselverspilling 1-meting, 2013, GfK

2 Bron: CREM, Bepaling voedselverliezen bij huishoudens en bedrijfscatering in Nederland, sept. 2010

[3] Bron: Wageningen University & Research, Monitor Voedselverspilling update 2009-2014, juni 2016

[4] Bron: RIVM, Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland, januari 2017