In een samenwerking tussen het CBL, de FNLI en Nevedi is er een publicatie tot stand gekomen met daarin verschillende initiatieven in de keten voor biodiversiteit. Met deze initiatieven onderstrepen we het belang van biodiversiteit voor de agrofoodketen.

Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen, een gezonde leefomgeving en een belangrijke schakel in onze voedselvoorziening. In de agrofoodketen zorgt biodiversiteit voor gezonde en uitgebalanceerde ecosystemen. Dat aantal is door de jaren heen sterk afgenomen door menselijk handelen. In Nederland zetten verschillende organisaties zich samen in voor het herstellen en vergroten van de biodiversiteit in Nederland. Met deze gezamenlijke publicatie laten Nevedi (diervoederproducenten), FNLI (voedingsmiddelenproducenten) en het CBL graag zien welke diverse initiatieven er zijn vanuit de agrofoodketen. Naast de ambities van de sectoren is te lezen wat bedrijven doen op het gebied van handelingsperspectief op eigen terrein, in de keten en het creëren van bewustwording.

De publicatie is de downloaden via onderstaande link
Biodiversiteitsinitiatieven – Nevedi FNLI CBL – februari 2023