Vandaag (21 augustus) hebben CBL, Dutch Produce Association (DPA, onderdeel van GroentenFruitHuis), LTO Nederland en #SamenSterk met elkaar gesproken over de gevolgen van de Russische boycot op groenten en fruit. Tijdens het gesprek is uitgesproken dat alle partijen belang hebben bij een sterke en gezonde groenten- en fruitketen. Nederland blinkt uit in de innovatieve, efficiënte en hoogwaardige manier waarop groenten en fruit wordt geteeld. Alle betrokkenen, ook de supermarkten, hebben aangegeven hier trots op te zijn. De Nederlandse supermarkten verkeren in de unieke situatie dat zij ‘om de hoek’ hoogwaardige producten kunnen inkopen. Groenten en fruit zijn het visitekaartje van de supermarkt.

Daarom hebben partijen afgesproken dit Nederlandse kroonjuweel te koesteren en te investeren in de markt. Samen met telers en leveranciers willen supermarkten hun uiterste best doen om de komende periode van de boycot zo goed mogelijk door te komen en de schade van het wegvallen van een belangrijke exportmarkt voor de telers zo veel mogelijk te beperken. Tijdens het gesprek is de waardering uitgesproken voor de vele initiatieven die al genomen zijn om de consumptie van groenten en fruit te promoten. Zo is er bijvoorbeeld het telersinitiatief van #SamenSterk, waar al veel supermarkten mee samenwerken.

Er is tevens afgesproken om ook op langere termijn met elkaar van gedachten te wisselen hoe de consumptie en productie van groenten en fruit structureel een impuls te kunnen geven. Uitgangspunt hierbij is gezamenlijk zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de consument. Als er meer groenten en fruit wordt gegeten profiteert niet alleen de keten, maar ook de consument.