Pluimveesector en supermarkten bereiken akkoord over duurzame kip

Een belangrijke stap in de verduurzaming van kip in de Nederlandse supermarkten: de pluimveesector en alle Nederlandse supermarkten hebben een akkoord bereikt over de verdere verduurzaming van al hun verkochte kip. De pluimveesector en de Nederlandse supermarkten geven hiermee invulling aan het streven naar de verkoop van alleen duurzaam vlees zoals in juni 2012 aangekondigd door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Dit is een uitvoeringslijn van het Verbond van Den Bosch.

Er is gezocht naar een balans tussen de verschillende aspecten van duurzaamheid: mens, dier en milieu. Zo krijgt de kip een diervriendelijker leven, zonder het milieu en de mens uit het oog te verliezen. De criteria zijn gezamenlijk opgesteld om het dierenwelzijn en de leefomstandigheden voor alle kip die verkocht wordt in de Nederlandse supermarkten te verbeteren.

Een belangrijke verandering voor de Nederlandse supermarkten is de inzet van een nieuw, trager groeiend, kippenras voor het basisassortiment kip. Hierdoor wordt de verbetering van het dierenwelzijn bij de oorsprong aangepakt, bij de kip zelf. Een trager groeiend ras is robuuster en daardoor minder gevoelig voor ziekte. Vanaf 2013 bereidt de sector de omschakeling op een trager groeiend ras voor. Het kost eenvoudigweg tijd om de keten zo aan te passen dat uiterlijk in 2020 al het kippenvlees dat in de Nederlandse supermarkten wordt verkocht afkomstig is van dit trager groeiende ras.

Vóór de invoering van de trager groeiende kip wordt een aantal andere veranderingen al doorgevoerd. In 2015 moet het aantal kippen per vierkante meter met 10 procent zijn verlaagd. Er moet extra afleidingsmateriaal (stro, graan) in de stallen zijn aangebracht én er gelden uiterst strikte eisen voor het gebruik van antibiotica. Om de milieudruk zo laag mogelijk te houden worden de gemaakte afspraken nader uitgewerkt.

De nieuwe eisen worden dusdanig ingericht dat een rendabele productiewijze in de pluimveesector mogelijk blijft. Naast deze nieuwe standaard blijven supermarkten zich inspannen om het marktaandeel van nog duurzamere soorten, zoals biologische, kip met Beter Leven kenmerk en scharrelkip, verder te vergroten. De pluimveesector en supermarkten gaan, samen met de Stichting Natuur & Milieu, de komende maanden aan de slag voor nadere uitwerking.

Ben Dellaert, secretaris Productschap Pluimvee en Eieren: “We zijn bijzonder verheugd dat we met deze afspraak  duurzamere kip voor de supermarkten in Nederland kunnen produceren, waarin de zorg voor mens, dier en milieu centraal staat en we maximale voedselveiligheid kunnen blijven garanderen voor de consument”.

Marc Jansen, directeur van het CBL: “Ik ben er trots op dat we een grote stap hebben gezet om het gangbare assortiment kippenvlees te verduurzamen. Hiermee geven we de kip een diervriendelijker leven, zonder het milieu en de mens uit te sluiten.”