De afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen vertegenwoordigers van land- en tuinbouw, de voedselverwerkende industrie en supermarkten. Vandaag, 2 april 2021, vond een vervolggesprek plaats en zijn de eerste stappen gezet op weg naar meer waardering en een verbeterd verdienvermogen voor boeren en tuinders.

Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, presenteerde een plan van aanpak om tot een betere en intensievere ketensamenwerking te komen, waar alle bedrijven in de voedselketen van moeten kunnen profiteren. De opgaven waar de land- en tuinbouw, de verwerkende industrie en de retail voor staan, zijn namelijk groot.

Onderling vertrouwen noodzakelijk
Om de productie, verwerking en distributie van voedsel duurzamer te maken, met volop aandacht voor mens, dier en milieu, is onderling vertrouwen noodzakelijk. Hierdoor ontstaat ruimte en perspectief om een langdurige commitment met elkaar aan te gaan om de voedselketen daadwerkelijk te versterken en te verduurzamen.

Daar hoort een verdienmodel bij. Te beginnen in Nederland: boeren en tuinders in diverse sectoren gaan de komende periode in gesprek met afnemers in Nederland voor een betere ketensamenwerking. Vervolgens moet de stap naar het buitenland snel gemaakt worden: het grootste gedeelte van de productie wordt namelijk buiten Nederland verkocht.

Oproep aan overheid: actief beleid en financiering duurzaamheidsvraagstukken
Ook de overheid heeft een rol in dit geheel. Niet door in te grijpen in de markt, maar door actief beleid te ontwikkelen en duurzaamheidsvraagstukken en ecosysteemdiensten te financieren die maatschappelijk gewenst zijn, maar waar geen marktvraag voor is. Ook vragen wij de overheid bij te dragen in de kosten die het gevolg zijn van natuur- en milieubeleid. Verder is het zaak dat de overheid de ondernemers in de land- en tuinbouw ruimhartig tegemoet komt, als zij genoodzaakt zijn te stoppen met het bedrijf als natuur- en milieubeleid dat vereisen.

Kortom, er is werk aan de winkel en alle betrokken partijen, van klant tot land en van boer tot bord, zullen hun schouders hier onder moeten zetten.