Varkensvleessector en supermarkten bereiken akkoord over duurzaam varkensvlees

De Nederlandse supermarkten, verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, hebben overeenstemming bereikt over de verdere verduurzaming van al het verse varkensvlees met de Nederlandse varkensvleessector, vertegenwoordigd door LTO en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Hiermee geven de partijen invulling aan het streven om het gangbare vlees te verduurzamen, zoals in juni 2012 aangekondigd door het CBL. Dit is een uitvoeringslijn van het Verbond van Den Bosch.

De maatregelen die worden genomen om het verse varkensvlees in de Nederlandse supermarkten te verduurzamen gaan over mens, dier en milieu. Er is nadrukkelijk gezocht naar een balans tussen deze verschillende duurzaamheidsaspecten, zonder de kostenfactor uit het oog te verliezen. De nieuwe eisen worden dusdanig ingericht dat een rendabele productiewijze in de varkensvleessector mogelijk blijft.

De belangrijke stappen op dierenwelzijn zijn dat uiterlijk in 2015 de varkens meer ruimte en afleidingsmateriaal krijgen. Vleesvarkens krijgen 25% meer ruimte en biggen tot 50%. Hierdoor wordt verveling voorkomen en ontstaat er minder onrust in de stal. Ook voor een ingreep als het couperen van staarten worden eisen gesteld om de staart zo lang mogelijk te houden en zo natuurlijk gedrag te bevorderen. Ingrepen zoals slijpen van tanden worden zo goed als uitgesloten. Het vervoer van varkens mag maximaal 6 uur duren  en de biggen mogen langer bij hun moeder drinken (gemiddeld 28 dagen). Met castratie wordt vervroegd helemaal gestopt (2014 in plaats van 2015) en er vindt strengere kwaliteitscontrole plaats op het drinkwater van de varkens. Doordat de kwaliteit van het drinkwater verbeterd, worden de dieren minder snel ziek.

"Het is geweldig om te horen dat al over twee jaar het varkensvlees in de supermarkten op het niveau zit van ons Beter Leven kenmerk met een ster", zegt Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming. "Bij de introductie van ons  kenmerk  in 2007 hadden wij de ambitie om belangrijke welzijnsverbeteringen voor  dieren in de intensieve veehouderij te realiseren.  Toen Albert Heijn  in 2011 als eerste overstapte op diervriendelijker geproduceerd varkensvlees ging het al om 1 miljoen varkens. Met de nu aangekondigde stap hebben maar liefst bijna vier miljoen varkens een beter leven!"

Op het gebied van gezondheid wordt sterk ingezet op verdere beperking van het antibioticagebruik. Dit dient per 2015 verlaagd te zijn met 70% ten opzichte van 2009 waardoor antibiotica nog maar incidenteel gebruikt wordt.

Op milieugebied is onder andere afgesproken dat voor het voer van de varkens uiterlijk in 2015 100% verantwoorde soja wordt gebruikt (volgens de specificaties van de Round Table on Responsible Soy). Ook zijn er samen met Natuur& Milieu normen gedefinieerd voor het verminderen van ammoniakemissie, broeikasgassen en fijnstofuitstoot en het gebruik van groene stroom.

Sijas Akkerman, hoofd voedsel bij Natuur & Milieu "Supermarkten, slachterijen en varkensboeren zetten met deze normen een ambitieuze duurzaamheidsstap die er voor zorgt dat de lucht rond varkensstallen gezonder wordt en de natuur in Nederland mooier."

Maarten Rooijakkers, LTO Varkenshouderij: “Deze voorwaarden sluiten aan bij de visie Duurzame Vleesvarkensketen van COV, NVV en LTO. Daarin stellen we dat Nederlandse varkenshouders professionele ondernemers zijn, die veel aspecten van duurzaamheid al hebben geïntegreerd in hun bedrijfsvoering. Zij produceren kwaliteitsvlees dat gezond en lekker is. Onze leden zullen de CBL inkoopvoorwaarden op waarde weten te schatten en de hogere eisen als een kans zien om voor een betere prijs voor hun varkensvlees te krijgen van de Nederlandse supermarkten. Die willen zich graag onderscheiden door vlees met een duidelijke plus, onze leden kunnen dat leveren.”
 
Richard van de Kruijk, Algemeen Secretaris COV: "Wij zijn als Nederlandse varkensvleessector een van de koplopers in Europa als het gaat om de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten. Met dit nieuwe pakket aan maatregelen, dat wij samen met onze partners in de keten hebben ontwikkeld, zetten we een belangrijke volgende stap in het vergroten van het onderscheidend vermogen van duurzaam geproduceerd Nederlands varkensvlees."

Marc Jansen, directeur van het CBL: "Doordat wij nu na afspraken over de verduurzaming van kip ook met de varkensvleessector goede afspraken hebben gemaakt, komt een duurzaam stukje vlees voor iedere consument binnen handbereik. We zorgen er dankzij goede samenwerking voor dat de dieren een beter leven krijgen. Het is uniek in de wereld dat er in Nederland dankzij die goede samenwerking zulke duurzame stappen kunnen worden gezet."

Via bestaande certificeringssystemen, zoals IKB en GlobalGAP, controleren onafhankelijke partijen of de afgesproken criteria voor duurzamer varkensvlees zijn ingevoerd. Hiermee wordt de nieuwe standaard voor varkensvlees geborgd. Via een openbare website kan de consument in de toekomst controleren of het stukje varkensvlees dat in het schap ligt ook daadwerkelijk geproduceerd is bij een bedrijf dat aan de gevraagde normen voldoet.

Naast deze nieuwe standaard blijven supermarkten zich inspannen om het marktaandeel van nog duurzamere soorten zoals scharrel en biologisch varkensvlees, verder te vergroten. Eerder dit jaar maakten de pluimveesector en het CBL ook afspraken over de verduurzaming van kip.