Tijdens het event Voedselpoort hebben de brancheorganisaties FNLI, CBL, LTO Nederland en NAJK uitgesproken om de handen samen met de overheid ineen te slaan om de lat voor duurzaamheidsvereisten op Europees niveau in de agrofoodketen te verhogen. Dit is volgens de partijen van de agrarische ondernemers, voedselverwerkers en supermarkten nodig om de verduurzaming te versnellen, boeren en tuinders een eerlijke boterham te laten verdienen en de Nederlandse voedseldelta van internationale waarde te laten blijven.

Daarvoor is het belangrijk dat er normen voor duurzaamheidsstandaarden komen, dat die onderling vergelijkbaar worden gemaakt en dat de ondergrenzen daarvoor Europees worden vastgesteld. Eisen zullen moeten worden vastgelegd en afspraken gemaakt over een eerlijk verdienmodel voor boeren en tuinders. En er moet zichtbaar worden gemaakt hoe producten scoren op duurzaamheid. Wij roepen daarbij de overheid op om in ons land het voorbeeld te geven en in de Europese Unie samen met de agrofoodketen voor die aanpak te pleiten.

Tijdens het event gaven verschillende sprekers van de organisaties inzicht in hun unieke positie binnen de ketensamenwerking. Ze namen hierbij de aanwezigen mee in hun eigen duurzaamheidsinitiatieven en samenwerkingen om in Nederland de verduurzaming van de agrofoodketen te versnellen.

Onder leiding van moderator Dick Veerman (Foodlog) ontstond een levendig gesprek met verschillende Kamerleden en de overige aanwezigen.
Namens het CBL sprak Anita Scholte op Reimer over het Albert Heijn programma Beter Voor Natuur en Boer waarbij o.a. een duurzame relatie met de boer en tuinder en een eerlijk verdienmodel voor hen centraal staat. Afsluitend overhandigde akkerbouwer Hilde Coolman de Kamerleden gezamenlijke voorstellen uit de agrofoodketen om verduurzaming te versnellen: “Een toekomstperspectief voor de Nederlandse voedseldelta: sámen de lat verhogen”.

Er moet dan ook binnen Nederland én Europa een nieuw evenwicht gezocht worden tussen productie en ecologisch draagvlak. Een ingewikkeld proces dat fundamentele wijzigingen vereist. Naast onze eigen inspanningen zien wij hier een cruciale rol voor de overheid.

Wij kijken terug op een geslaagd event en blijven graag in gesprek met de verschillende organisaties, partijen en de overheid om de voorgestelde aanpak en hun visie te verwezenlijken: het optillen van de duurzaamheidsvereisten binnen de Europese Unie om de verduurzaming te versnellen met in achtneming van het verdienmodel van boeren en tuinders.