Producten met een duurzaamheidskeurmerk in de supermarkt worden ook in 2015 nog vaker verkocht. De totale omzet van deze producten groeit in 2015 door met 8% naar ruim 2 miljard euro, goed voor 8,2% omzetaandeel in de gemeten productgroepen. De hoogste omzetaandelen voor keurmerken worden behaald in de productgroep vis (39%), eieren (35%) en koffie/thee/chocola (25%). Hiermee is verduurzaming definitief de niche voorbij in de supermarkt.
Dit blijkt uit recente cijfers tot en met week 36 2015 van onderzoeksbureau IRI dat in opdracht van een consortium van brancheorganisaties en keurmerkhouders de omzetontwikkeling van producten met een keurmerk* en duurzaamheidsclaim heeft gemonitord. Dit samenwerkingsverband heeft de krachten gebundeld om de markt en haar achterban te voorzien van adequate informatie om de marktontwikkeling verder te ondersteunen. Het consortium bestaat uit: ASC, CBL, COV, FNLI, MSC, Stichting Beter Leven keurmerk en Stichting Bionext.
De absolute omzet in producten met een keurmerk groeit met de genoemde 8% sneller dan de totale supermarktomzet, geschat op 2,5% groei. Biologisch neemt gemeten in omzet het grootste deel voor haar rekening, gevolgd door Beter Leven keurmerk en UTZ.
Van alle productgroepen heeft de categorie houdbaar (koffie, thee, chocola, rijst, etc.) de grootste omzet in duurzamere producten, gevolgd door vlees. De omzetgroei in duurzamere keurmerken voor vers vlees is licht dalend. Vleeswaren vertonen daarentegen een flinke groei met 30%.
Van alle keurmerken vertoont biologisch als grootste groep een mooie omzetgroei van 15%. Beter Leven keurmerk, het belangrijkste keurmerk in vlees, groeit in 2015 totaal met 6,3%. Binnen de productgroep vis is MSC het belangrijkste keurmerk en groeit met 3,9%.
Het consortium heeft samen met onderzoeksbureau IRI veel werk verzet om te komen tot betrouwbare data en een meer gedetailleerd inzicht dan tot nu toe beschikbaar was uit overheidsbronnen. Het consortium wil vanaf volgend jaar gezamenlijk met de overheid een integrale Monitor ontwikkelen om verduurzaming van voedsel in de markt en ketens te monitoren, naast ook de zichtbare keurmerken. Verduurzaming is namelijk ook inzet in ketens op o.a. het terugdringen van watergebruik, voedselverspilling en het gebruik van energiezuinige koelingen en vrachtwagens.
De omzetcijfers zijn gebaseerd op de database van marktonderzoeksbureau IRI met daarin omzetgegevens van alle supermarkten behalve LIDL en Aldi. Gekozen is om deze Monitor te beperken tot de inventarisatie van de, voor de consument zichtbare, onafhankelijke keurmerken. Andere duurzamere initiatieven zijn er ook volop, maar zijn hier buiten beschouwing gelaten.