Daarom werken we samen, in ketenverband, met boeren, de overheid en andere partijen. Daarbij gaat het om meer dan alleen de beste melkprijs, want ook kwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn, duurzaamheid, gezondheid, houdbaarheid, betrouwbare levering en een uitgebreid assortiment tellen.
In Nederland kennen we een melkproductie van 14,3 miljard kg. Niet alleen voor consumptie in Nederland, maar vooral ook voor de export. Want wist u dat meer dan 60% van de melk en zuivelproducten geëxporteerd wordt? Een prestatie om trots op te zijn, want Nederlandse zuivel is internationaal te koop, zoals in Frankrijk, China en Nigeria. Dit betekent ook dat de exportmarkten de grootste invloed hebben op de melkprijs.
Maar hoe komt de melkprijs nu eigenlijk tot stand? Op basis van vraag en aanbod op de wereldmarkt wordt maandelijks de melkprijs vastgesteld door de coöperaties of de particuliere afnemers waar de boeren hun melk aan leveren. Daarboven op ontvangen melkveehouders allerlei toeslagen, zoals weidemelkpremie, prestatietoeslag, winstdeling en overheidssubsidies. Supermarkten hebben hier helemaal geen invloed op.  Bekijk hier onze advertentie.