In vorige eeuw afgeschafte meetmethode zet Consumentenbond op het verkeerde been.
In het februarinummer van de Gezondgids publiceert de Consumentbond een artikel over het vleesgehalte in kroketten. De bond heeft een aantal kroketten geanalyseerd en het gevonden vleesgehalte vergeleken met het gehalte op het etiket. In het artikel geeft de Consumentenbond aan dat eind jaren ’80 de regels rondom de grootte van de stukjes vlees die in een kroket gaan, zijn afgeschaft en alleen het vleesgehalte van belang is. Vanwege deze verandering is ook de meetmethode om het vleesgehalte te bepalen door de SER afgeschaft. Toch heeft de Consumentenbond juist deze methode (de zogenaamde uitpluismethode) van stal gehaald. Hiermee is onderzocht of de kroketten van nu dezelfde kwaliteit van toen (1987) hebben. Het zal niemand verbazen dat met een achterhaalde, want ongeschikte methode een ander vleesgehalte wordt gevonden dat op het etiket staat. Het is echter wel verbazingwekkend dat de Consumentenbond daarop niet bij zichzelf te rade gaat, niet luistert naar de input van de branche, maar fabrikanten en de verkopers van deze kroketten afschildert als goochelaars. Hiermee misleidt de Consumentenbond haar eigen achterban (de consument) en lijken ze louter uit op effectbejag.
Dat de Consumentenbond moeite heeft met veranderende regels, zoals zij in het artikel aangeven, is hun goed recht. Maar het is geen vrijbrief om met ongeschikte methodes uit de oude doos te blijven werken en op basis van die uitkomsten kwaliteit van die producten in twijfel te trekken.
Lees hier ook de reactie van de Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging (AKSV)