Het CBL heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brandbrief opgeroepen om tegen uitbreiding van het wetsvoorstel over handelspraktijken te stemmen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was bedoeld om boeren te beschermen tegen grote afnemers. “Daar kunnen wij sympathie voor opbrengen”, aldus Marc Jansen, directeur van het CBL. Echter, direct na de publicatie van het wetsvoorstel in Brussel zijn multinationals gaan lobbyen bij het Europees Parlement om dezelfde bescherming te krijgen.

Dezelfde bescherming voor multinationals is absurd, vindt Marc Jansen. “Grote voedselproducenten zoals Unilever, CocaCola en Heineken zijn niet de zwakke partijen in de voedselketen die bescherming nodig hebben. De werkelijkheid is eerder omgekeerd. Grote voedselfabrikanten zijn vele malen machtiger dan zelfs de grootste supermarktorganisatie. De gemiddelde marge van een voedselfabrikant is 6 maal hoger dan van een supermarkt”, aldus Jansen.

Wanneer de Europese Richtlijn wordt uitgebreid, zal dit leiden tot een toegenomen druk van grote merkfabrikanten op de supermarkten, waardoor supermarkten minder makkelijk tegenwicht kunnen bieden in inkooponderhandelingen. Hierdoor verbeteren de marges van de grote merkenfabrikanten en dat kan niet anders dan leiden tot een hogere inkoopprijs voor supermarkten en andere afnemers. Bovendien gaat de boer hier niet van profiteren. De grote fabrikanten zullen hun betere marges niet delen met de leveranciers van agrarische producten. 

Marc Jansen: “Wanneer de Europese Commissie en de Raad van Landbouwministers zwicht voor de lobby van de fabrikanten en het Europees Parlement, dan wordt voedsel duurder voor de consument. Dit kan zomaar om honderden miljoenen euro’s gaan. En dat komt nog bovenop de BTW-verhoging op voedsel van 6 naar 9 procent, waardoor consumenten sowieso al 1 miljard euro extra moet gaan ophoesten voor eten en drinken. Dit moet stoppen en de enige die er wat aan kan doen is minister Schouten van Landbouw. Wij doen dan ook een dringend beroep op haar om zich met hand en tand te verzetten tegen het oprekken van dit wetsvoorstel.”

Eerlijke B2B-relaties
Supermarkten hebben een betrouwbare aanvoer nodig van producten die kwalitatief hoogwaardig   en onderscheidend zijn. Daarom is het voor supermarkten van groot belang om hun leveranciers goed te behandelen. En dan gaat het om zowel kleine als grote leveranciers. Dit is een duidelijke doelstelling van het European Supply Chain Initiative for Good Practices, waar de Nederlandse supermarkten bij zijn aangesloten.