Het CBL is zeer verbaasd over de radiospotjes van Greenpeace waarin zij consumenten oproepen om bepaalde supermarkten te mijden. Dit omdat het CBL en de supermarktorganisaties juist in gesprek zijn met Greenpeace over mogelijke stappen. Greenpeace frustreert met deze actie dit proces. De branche heeft aangegeven in ketenverband te willen samenwerken. De eerste stappen hierin zijn al gezet. Er is regelmatig contact met Greenpeace, zodat zij constructief met de branche mee kunnen denken hoe er samen met de sector verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Het CBL vindt dat Greenpeace te kort door de bocht gaat door te stellen dat er geen initiatieven worden genomen. Bovendien zijn de supermarkten het grootste verkoopkanaal van biologische producten. De boeren en telers die aan de Nederlandse supermarkten leveren spreken vaak met hun afnemers over mogelijkheden om te verduurzamen. 
Het CBL praat met boeren, telers, leveranciers en producenten van gewasbeschermingsmiddelen om ambities op elkaar af te stemmen. Samenwerking in de keten is voorwaarde voor succes. De Alliantie Verduurzaming Voedsel is daarvoor het aangewezen platform. In de Alliantie werken LTO Nederland, FNLI (levensmiddelenindustrie), Veneca (cateraars) en KHN (horeca) samen om de voedselketen te verduurzamen.