De supermarktbranche herkent zich niet in de uitkomsten van het Oxfam Novib rapport ‘Behind the Barcodes’, waarin wordt gekeken naar mensenrechten in de verschillende ketens. Ten onrechte wordt weer een negatief beeld geschetst over supermarkten. Dat doet geen recht aan de aanpak van Nederlandse supermarkten op het vlak van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) voor betere sociale werkomstandigheden voor medewerkers op productiebedrijven in ontwikkelingslanden

Uit de nulmeting van supermarkten van het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen blijkt dat supermarkten IMVO-beleid voeren en dat IMVO is geïntegreerd in de bedrijfsvoering. “Een jaar na de ondertekening van het convenant is er al veel bereikt”, vertelt Marc Jansen, directeur CBL. “Supermarktorganisaties werken hard aan het transparant maken van productieketens. IMVO-risicomanagement is de kern van het sociale duurzaamheidsbeleid van supermarkten en foodservicebedrijven.”

In plaats van het polariseren van de discussie over mensenrechten is het sterker om samen te werken met het bedrijfsleven, de vakbonden, de overheid en NGO’s. Het CBL nodigt Oxfam Novib uit om de krachten te bundelen binnen het IMVO-Convenant. “Van het alleen maar discussiëren en het publiceren van ranglijsten wordt geen vrouw en geen kind in ontwikkelingslanden beter. Het CBL zet zich met de aangesloten supermarkten ervoor in om leefbaar loon te realiseren voor medewerkers op productiebedrijven in ontwikkelingslanden. Het gaat ons om concrete projecten en niet om papieren ranglijstjes”, aldus Jansen.

IMVO-Convenant Voedingsmiddelen
Binnen het convenant zetten de Nederlandse supermarkten zich samen met de vakbonden, ngo’s, overheid en andere brancheorganisaties in voor een internationaal maatschappelijk verantwoorde productieketen. Doel van het convenant is om door samenwerking in de hele keten risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan een verduurzaming van de productieketen. Het CBL is een van de initiatiefnemers van het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen.