Op 10 december vindt er in Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over de NVWA. Het CBL roept de Tweede Kamer op tot een kritische herziening van het takenpakket van de NVWA, zonder verlies van consistentie of slagkracht. Want het CBL maakt zich zorgen over de balans tussen het steeds groter wordende takenpakket en de capaciteit van de NVWA. "Wij zijn voorstander van een gezaghebbende en goed functionerende Autoriteit, met hoofdletter A," aldus Marc Jansen, directeur van het CBL. "De NVWA moet zich richten op haar kernactiviteit: toezicht op voedselveiligheid, en dus niet het zout in kant-en-klaarmaaltijden onderzoeken, om maar iets te noemen." Op die manier kan de NVWA op een efficiënte wijze haar belangrijke rol bij het borgen van de voedselveiligheid in Nederland behouden en bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen van de consument.

Uiteraard neemt ook het CBL haar verantwoordelijkheid en draagt bij aan de zorg voor veilige producten in de Nederlandse schappen. Zo waren wij één van de deelnemers aan de Taskforce Voedselvertrouwen. Eén van de producten die uit de Taskforce zijn voortgekomen, is de website www.ketenborging.nl. Deze website biedt bedrijven uit de voedselketen een overzicht van erkende kwaliteitsschema’s, die voldoen aan criteria die de partijen uit de Taskforce (inclusief de NVWA) hebben opgesteld. Alleen voedselveiligheidsschema’s die aan deze strenge criteria voldoen, komen als geaccepteerd op de site. Momenteel zijn er al 11 kwaliteitsschema’s voorgelegd ter toetsting door de NVWA, waarna zij opgenomen kunnen worden op ketenborging.nl.