Het CBL ondertekent vandaag een verklaring waarin de Europese Commissie opgeroepen wordt een wet in het leven te roepen ter bescherming van bossen en natuurlijke ecosystemen. Dit doen wij samen met nog ruim 40 andere Europese bedrijven,  onder meer retailers, fabrikanten en financiële instellingen. Het CBL is ervan overtuigd dat effectieve EU-wetgeving dringend nodig is om ontbossing aan te pakken.

Met het instellen van EU-wetgeving op ontbossing, ontstaat er een  voor duurzamere grondstoffen en producten die op de Europese markt worden gebracht. Wetgeving die zorgt voor meer transparantie en traceerbaarheid van grondstoffen in de keten zorgt ervoor dat er beter gewerkt kan worden aan een duurzame en ontbossingsvrije keten.

Ernstige economische en sociale gevolgen
Ontbossing en de vernietiging van natuurlijke ecosystemen, denk aan savannes of grasland, hebben een negatief effect op klimaatverandering. Verder zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat biodiversiteit verloren gaat en dat er mogelijk mensenrechten geschaad worden. Daarnaast heeft het flinke sociale en economische gevolgen. Om deze negatieve trend een halt toe te roepen, is dringend actie nodig

Nederlandse supermarkten werken al ruim een decennia aan het creëren van een ontbossingsvrije keten. Zo is RTRS-gecertificeerde soja de norm voor veevoer gebruikt voor vers vlees en heeft het CBL samen met haar leden in 2017 het Cerrado Manifesto getekend, om ontbossing in de Cerrado tegen te gaan. Naast Europese wetgeving zijn nog meer stappen nodig. De Nederlandse retail is momenteel aan het verkennen welke stappen kunnen worden gezet.

Meer informatie?
Bekijk de volledige verklaring.