Het CBL onderschrijft het belang ontbossing tegen te gaan en ondersteunt daarom het Cerrado Manifesto. De ondersteuning door de Nederlandse supermarkten volgt na een oproep van 60 ngo’s in september 2017 die bedrijven vraagt actie te ondernemen tegen ontbossing in cruciale gebieden, zoals de Cerrado. In dit gebied in Brazilië vindt sojateelt plaats naast waardevolle bossen en savannes. In oktober hebben 23 bedrijven het initiatief genomen om het Manifesto te ondersteunen. Het CBL en haar leden sluiten zich graag aan bij deze groep.

Duurzame soja voor duurzaam vlees, ei en zuivelproducten
In 60 tot 70% van alle producten in een supermarkt is soja verwerkt. Van de hele sojaboon wordt tahoe, tempeh of sojamelk gemaakt. Het grootste deel van de sojaoogst wordt echter uitgeperst, wat sojameel en sojaolie oplevert dat veel voor veevoer wordt gebruikt. De teelt van soja is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Oorzaken zijn de groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart. Steeds meer mensen eten en vooral meer zuivel en vlees waardoor de vraag naar soja stijgt. Soja is een belangrijke bron van inkomsten voor veel boeren, ook in ontwikkelingslanden. Maar de groeiende vraag naar soja kan leiden tot verlies van waardevolle natuur en biodiversiteit, conflicten over landrechten en slechte arbeidsomstandigheden.

Sinds 2015 kopen alle supermarktorganisaties in Nederland uitsluitend verantwoorde soja in (RTRS of gelijkwaardig) voor de productie van hun huismerken. Ook is het CBL, als onderdeel van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, continu in gesprek met ketenpartners en maatschappelijke organisaties over een duurzame productie en gebruik van soja.
Het CBL was tevens aangesloten bij de Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja. De stichting is ondertussen opgeheven, maar was een uniek samenwerkingsverband van o.a. diervoederindustrie, zuivel-, vlees- en eiersector, supermarkten en het Initiatief Duurzame Handel (IDH) die gezamenlijk werkten aan verantwoorde soja voor de Nederlandse markt. Maatschappelijke organisaties zoals Natuur & Milieu, Solidaridad en Wereld Natuur Fonds (WNF) ondersteunden dit initiatief.