Nu de Tweede Kamerverkiezingen achter de rug zijn, is het formatieproces in volle gang. De verkenningsfase is geweest en inmiddels is een informateur is benoemd in de persoon van Mariëtte Hamer. Het CBL heeft middels een brief kennis gegeven van de voornaamste aandachtspunten in de supermarkt- en foodsector voor de komende Kabinetsperiode.

Supermarkten en groothandels zijn de afgelopen periode zichtbaarder geweest dan ooit. Dat maakt dat de branche meer dan ooit de verantwoordelijkheid voelt naar de vier miljoen consumenten die dagelijks hun boodschappen komen doen, de ruim 300.000 medewerkers die ervoor zorgen dat de winkels draaien en naar de ketenpartners, met wie gezamenlijk gezorgd wordt voor gezond, veilig, duurzaam, lekker en betaalbaar voedsel.

Vier belangrijke thema’s onder de aandacht
In onze brief aan de informateur heeft het CBL een viertal belangrijke thema’s aangestipt. Zo is een arbeidsmarkt met oog voor werknemers én werkgevers noodzakelijk, bijvoorbeeld door de inzet van flexibel en tijdelijk personeel en een Leven Lang Ontwikkelen. Verder wordt dagelijks gestreefd naar een zo gezond en duurzaam mogelijke assortiment voor iedereen in Nederland. Zo zetten wij als branche bijvoorbeeld in op een krachtig vervolg van het Nationaal Preventieakkoord en pleiten we ervoor Nutri-Score zo snel mogelijk in te voeren.

Verder wordt het onderwerp ‘sterke keten’ uitgelicht. Om de productie, verwerking en distributie van voedsel duurzamer te maken, met volop aandacht voor mens, dier en milieu, is onderling vertrouwen noodzakelijk. Alleen op die manier kan er efficiënt gewerkt worden aan een sterke, Nederlandse voedselketen met oog voor de toekomst.

Meer weten? – brief en boodschappenlijstje
De volledige brief van het CBL aan informateur Hamer is hier te vinden. In onze input voor de verkiezingsprogramma’s is tevens een ‘boodschappenlijstje’ te vinden met de belangrijkste aandachtspunten.