Diverse organisaties in de levensmiddelenhandel verwelkomen het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening voor ontbossingsvrije producten en de mogelijke uitbreiding met conversie van andere ecosystemen. De organisaties zetten zich gezamenlijk in voor het stimuleren van verantwoord ondernemen volgens de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Dat staat in het vandaag gepubliceerde gezamenlijke position paper.

De diverse organisaties, bestaande uit de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI),  het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), het Comité van Graanhandelaren, Koffie & Thee Nederland, MVO (de ketenorganisatie voor oliën en vetten),  de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ), vertegenwoordigen gezamenlijk een groep van circa 750 bedrijven die actief zijn in de ketens van soja, koffie, palmolie en cacao.

Gelijk speelveld in lijn met bestaande wet- en regelgeving met rol voor certificering
De organisaties benadrukken onder meer het belang van een aanvullende impact assessment om de kosten voor het bedrijfsleven te specificeren. Op die manier kunnen dubbele administratieve lasten voorkomen worden. Het CBL vindt het belangrijk dat er een duidelijke afbakening van ‘operators’ en ’traders’ en hun verantwoordelijkheden komt.

Verder is het belangrijk dat de due diligence-vereisten van de verordening in overeenstemming worden gebracht met bestaande en toekomstige richtlijnen. Dit om een geharmoniseerd EU-wetgevingskader,  een gelijk speelveld en een aanpak voor continue verbetering te waarborgen. Te denken valt dan aan de OECD Due Diligence Guidance, het Accountability Framework Initiative, het Corporate Sustainability Due Diligence-initiatief en de Corporate Sustainability Reporting-richtlijn.

Voor ondernemingen is het belangrijk dat betrouwbare certificerings- en verificatieschema’s – als onderdeel van due diligence – ingezet mogen worden om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Volgens het CBL kan een robuuste chain of custody-standaard, waardoor de oorsprong van grondstof kan worden gecontroleerd, hier een belangrijke rol in spelen.

Conversie andere ecosystemen
Naast ontbossing is de conversie van andere ecosystemen, zoals savannes en grasland, een groot probleem. Dit wordt ook omschreven in het Cerrado Manifesto dat het CBL in 2019 heeft ondertekend. Het CBL is dan ook voorstander van een uitbreiding van het EU-wetsvoorstel om naast ontbossing ook conversie mee te nemen en pleit ervoor dat deze uitbreiding spoedig plaatsvindt.

Meer informatie over de gezamenlijke positie van de organisaties? Lees dan hier het position paper.