Wij zijn blij met het vonnis dat de rechter acties van Farmers Defence Force bij distributiecentra of andere bedrijfslocaties van CBL-leden verbiedt. Vracht- en ander verkeer mag niet worden belemmerd en de bedrijfsvoering mag niet worden verstoord. Wij betreuren dat het nodig was om hiervoor een uitspraak van de rechter te vragen. Wij begrijpen de zorgen van boeren en tuinders. Zij leven in onzekerheid over hun toekomst en het is hun goedrecht om op te komen voor hun bedrijf en hun sector. Maar supermarkten zijn geen partij in de stikstofdiscussie. Met de aangekondigde blokkades van distributiecentra maakte Farmers Defence Force ons wel partij in deze discussie. Wij kunnen niet toestaan dat supermarkten, consumenten en ook zorginstellingen en ziekenhuizen de dupe worden van een conflict tussen boeren en de overheid.