‘De verscheidenheid van organismen op aarde, zoals planten en diersoorten’, dat is de omschrijving van ‘biodiversiteit’. Een wat lastig begrip, dus, maar essentieel voor een duurzame maatschappij. Biodiversiteit zorgt bijvoorbeeld voor een schone lucht, fris water en een goede bodemkwaliteit, maar het is ook nog eens cruciaal voor de productie van ons voedsel. Daarom zijn supermarkten hier volop mee bezig. In het vandaag gepubliceerde Zichtboek Biodiversiteitsinitiatieven licht het CBL een aantal van de goede voorbeelden van haar leden graag uit.

Biodiversiteit is de laatste jaren helaas afgenomen, bijvoorbeeld door milieuvervuiling, niet-duurzame landbouw, ontbossing en overbevissing. Het is noodzakelijk dat alle partijen in de voedselketen actie ondernemen om verdere afname te voorkomen. “Ook supermarkten nemen daarin hun verantwoordelijkheid. Zij vinden het erg belangrijk om de biodiversiteit te herstellen om er zo voor te zorgen dat we ook in de toekomst nog een duurzaam voedselsysteem kunnen hebben”, aldus Jennifer Muller, manager Duurzaamheid bij het CBL.

Supermarktinitiatieven: bewustwording, assortiment en op het eigen terrein
Supermarkten zetten zich op verschillende manieren in om de verduurzaming van de keten te bevorderen. Dat is bijvoorbeeld te zien in de communicatie. Supermarkten vinden het heel belangrijk om consumenten bewust te maken van de noodzaak van het bevorderen van biodiversiteit en zetten zich daarom op verschillende manieren hiervoor in. Bijvoorbeeld door communicatiecampagnes en samenwerkingen. Ook is dit terug te zien in het assortiment: supermarkten werken nauw samen met boeren en telers. In die directe ketensamenwerkingen worden stappen gezet om de voedselproductie duurzamer te maken.

In diverse gevallen is verduurzaming ook direct op het eigen terrein te zien. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame materialen of het inrichten van een insectenhotel.


Goede voorbeelden gebundeld
In het Zichtboek Biodiversiteitsinitiatieven is een greep uit de goede voorbeelden van de CBL-leden gebundeld. Benieuwd? Bekijk dan de publicatie. Meer informatie is tevens te vinden op het Duurzaamheids-websiteonderdeel van het CBL.