Over twee dingen is iedereen het eens. Het recyclen van plastic is belangrijk voor het milieu: plastic verpakkingsafval kunnen we weer als grondstof gebruiken voor nieuwe producten. En, verpakkingen horen niet op straat of in de natuur.
Vandaag heeft staatssecretaris van Veldhoven in haar brief aan de Tweede Kamer ambitieuze doelstellingen aangekondigd ten aanzien van zwerfafvalreductie en een circulaire kunststofketen. Het verpakkend bedrijfsleven is blij met deze gezamenlijke afspraken en steunt deze doelstellingen. Deze gaan we linksom of rechtsom, met of zonder statiegeld, halen. We zetten in op een brede aanpak van zwerfafval, en beginnen met een gerichte aanpak om de doelstellingen te behalen.
De hoeveelheid kleine PET-flesjes op straat moet met 70% tot 90% worden teruggedrongen en 90% van de kleine PET-flesjes moet worden gerecycled. Iedere afgedankte verpakking die op straat belandt, is er één te veel. Met de gemaakte afspraken voor kleine PET-flesjes kunnen we een serieuze bijdrage leveren aan het terugdringen van zwerfafval en het recyclen van PET. Als blijkt dat de doelen onverhoopt niet zijn gerealiseerd, hebben we afgesproken dat statiegeld op kleine PET-flesjes wordt ingevoerd in 2021.