Supermarkten, aangesloten bij het CBL, hebben vier jaar geleden het IMVO-convenant Voedingsmiddelen ondertekend. In deze periode hebben supermarkten hard gewerkt om hun beleid verder volgens de OESO-richtlijnen uit te voeren. En dat gaat goed: zo scoren supermarkten dit jaar negentig procent op de integratie van het IMVO-beleid in de bedrijfsvoering en 87 procent op risicoprioritering. Dat blijkt uit het self-assessment voorafgaand aan de vandaag gepubliceerde CBL-rapportage ‘IMVO-risicomanagement in de supermarktbranche’.

De vierde jaarmeting laat een mooie groei ten opzichte van het startjaar zien. Supermarkten laten zien effectief uitvoering te geven aan IMVO-risicomanagement met in totaal een score van 85 procent over alle IMVO-elementen. Ten opzichte van vorig jaar zijn de resultaten redelijk gelijk. “Dit laat zien dat supermarkten veel potentieel hebben benut in het inrichten van IMVO-risicomanagement: er zijn goede resultaten geboekt in de afgelopen jaren en daar zijn we trots op. Maar supermarkten willen nóg betere resultaten. Daarom zal de focus het komende jaar zijn om IMVO-risicomanagement naar een nog hoger niveau te tillen”, aldus Jennifer Muller, manager Duurzaamheid bij het CBL.

Inzichten steeds beter
Eén van de belangrijkste focuspunten voor supermarkten is en blijft inzicht hebben in de verschillende schakels in een keten. Op die manier is het mogelijk om concretere plannen te maken om risico’s te verminderen. Supermarkten boeken hier vooruitgang op: zo is er in het vierde jaar zes procent meer gerichte acties opgesteld (74 procent in totaal). Deze plannen van aanpak richten zich aan de ene kant op ‘due diligence’ in algemene zin, anderzijds worden er plannen gemaakt op specifieke onderwerpen, zoals gendergelijkheid en arbeidsomstandigheden.

Meer transparantie en samenwerking blijft noodzakelijk
Voor verdere vooruitgang in IMVO-risicomanagement is samenwerking met onder andere ketenpartijen, certificeringsorganisaties, overheden en maatschappelijke organisaties noodzakelijk. Nog meer transparantie in complexe internationale ketens is daarbij een belangrijk actiepunt, waar supermarkten zich in het laatste jaar van het IMVO-convenant volop voor in zullen zetten. Net als voorgaande jaren blijft het een actiepunt om een goed werkend klachtenmechanisme op te zetten. Ook blijven supermarkten werken aan de concrete projecten op individueel niveau, samen met de branche en met andere convenantspartijen.

Meer informatie?

Achtergrond IMVO-convenant Voedingsmiddelen
Supermarkten zetten zich, samen met andere voedingsmiddelenbranches, de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties, in voor de verbetering van het risicomanagementbeleid voor IMVO volgens de OESO-richtlijnen, ofwel due diligence. Door middel van due diligence kunnen bedrijven risico’s in hun ketens identificeren en analyseren, een plan van aanpak maken om risico’s te voorkomen, te verminderen of te vermijden én hierover transparant communiceren. Daarnaast heeft de supermarktbranche zich gecommitteerd aan het opstarten van projecten die gericht zijn op het bereiken van een leefbaar loon voor de gehele keten, zoals het Leefbaar Loon Bananenproject en het impact assessment in de tomatenketen. Meer info? Bekijk dan het websiteonderdeel over het IMVO-convenant Voedingsmiddelen.