Om de voedselvoorziening voor alle burgers van Nederland te kunnen blijven garanderen zetten supermarkten alles op alles en voelt de branche de verantwoordelijkheid om extra inspanningen te blijven leveren. Wij zijn een vitale sector in deze crisistijd en vragen alle relevante overheidsinstanties ons te helpen met onze taak.

Met in achtneming van de veiligheid en het welbevinden van onze 300.000 medewerkers vragen wij

  • Tijdelijke opheffing van een aantal wettelijke restricties
  • Waar nodig toestaan contant geld niet langer te accepteren
  • Openstelling van zelfbedieningsgroothandels voor consumenten

In de brief lichten wij deze punten nader toe.