Vanaf maandag 5 oktober zijn supermarkten twee uur per weekdag exclusief geopend voor ouderen en klanten uit andere kwetsbare groepen. Daarmee voldoen supermarkten aan de plicht die het kabinet heeft opgelegd. Ook buiten deze uren blijven mensen uit kwetsbare groepen welkom in de supermarkt, want supermarkten willen voorkomen dat zij zich buitengesloten voelen. De ‘ouderenuurtjes’ gelden in supermarkten die ruimte hebben voor meer dan 30 klanten tegelijk. 

Een groot deel van de supermarkten is vanaf maandag van 7.00 tot 8.00 uur voor klanten uit kwetsbare groepen geopend, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Daarnaast kiest elke supermarkt zelf een tweede uur waarop de winkel ook uitsluitend voor mensen met een kwetsbare gezondheid open is, passend bij de lokale situatie.

Het CBL zal na de eerste week samen met de leden en vertegenwoordigers van ouderen en andere kwetsbare groepen het effect van de speciale openingsuren evalueren. Daarbij kijkt de branche niet alleen naar de behoefte aan de uren bij de kwetsbare groepen en het gebruik van deze uren, maar ook naar de effecten voor andere klanten die met beperktere openingstijden te maken krijgen. Verschillende vertegenwoordigers van kwetsbare groepen hebben zich inmiddels kritisch uitgelaten over de verplichte ouderenuurtjes en pleiten voor meer maatwerk.

Maatwerk voor klanten uit kwetsbare groepen

Supermarkten vinden het belangrijk dat iedereen veilig boodschappen kan blijven doen, ook mensen uit kwetsbare groepen. Daarom hebben alle supermarkten maatregelen genomen om voldoende afstand te kunnen houden. Supermarkten willen daarnaast klanten met een kwetsbare gezondheid zo veel mogelijk maatwerk bieden. Daarom werken honderden supermarkten al veel langer met een speciaal ouderenuurtje op locaties waar daar behoefte aan is, en bieden veel supermarkten extra service met bijvoorbeeld lokale bezorgdiensten.

Forse impact kabinetsbesluit

Het kabinet heeft eerder deze week echter overhaast en ondoordacht besloten dit maatwerk te negeren en de speciale openingsuren voor elke supermarkt te verplichten, ook in wijken waar bijvoorbeeld relatief weinig ouderen en mensen uit andere kwetsbare groepen wonen. Als supermarkten niet aan de verplichting voldoen, mogen zij niet meer dan 30 klanten tegelijk binnenlaten.

Het kabinetsbesluit heeft een forse impact op supermarkten. In veel supermarkten is het praktisch gezien niet haalbaar om midden op de dag de deuren te sluiten voor klanten die niet tot een kwetsbare groep behoren en klanten die op dat moment nog binnen zijn naar buiten te sturen. Om die reden kiest een groot deel van de supermarkten voor uren aan de randen van de reguliere openingstijden om te voldoen aan de verplichting van het kabinet.