Supermarkten en andere betrokken partijen zijn hard aan het werk met de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord, zo blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van het RIVM. Volgens het RIVM is het een jaar na de ondertekening van het akkoord nog te vroeg om te zeggen of de ambities voor 2040 haalbaar zijn. Het CBL heeft er alle vertrouwen in dat de stappen die supermarkten nu zetten een positieve bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl van consumenten.

Resultaten supermarktbranche

Het CBL heeft de acties van de branche in kaart gebracht en verzameld in het zichtboek ‘1 jaar Nationaal Preventieakkoord – 1 jaar werk aan de winkel’. In het eerste jaar van het Preventieakkoord zijn supermarkten onder meer gestopt met kindermarketing op ongezondere producten, helpen zij consumenten actief bij het maken van gezonde keuzes, is er nog meer aandacht voor naleving van NIX18 en stopten supermarktmedewerkers samen met roken. Meer informatie over deze en andere voorbeelden is te lezen in het zichtboek.

Ook tijdens de coronacrisis, waardoor mensen meer dan ooit afhankelijk zijn van voedsel uit de supermarkt, blijven supermarkten volop aandacht besteden aan het belang van gezonde voeding, zoals verse groenten en fruit.

Werk aan de winkel

De komende jaren gaan supermarkten voortvarend door om de afspraken uit het Preventieakkoord na te komen. In zijn brief aan de Tweede Kamer hint staatssecretaris Blokhuis al op aanvullende maatregelen boven op de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord. Het CBL ziet echter liever dat de overheid meer vaart maakt om afspraken uit het Preventieakkoord snel te kunnen realiseren.

Nutri-Score sneller invoeren

Supermarkten staan in de startblokken om Nutri-Score breed in te voeren. Nutri-Score helpt klanten via een logo om gezonde keuzes te maken. Gezonde producten krijgen een groene A, minder gezonde een lichtgroene B, tot en met een rode E voor de minst gezonde keuze.

Supermarkten willen liever vandaag dan morgen met Nutri-Score aan de slag, maar het wachten is op groen licht vanuit de overheid. Volgens de huidige planning zou Nutri-Score pas over een jaar kunnen worden ingevoerd. Tot die tijd mogen uit het buitenland geïmporteerde producten al wel een Nutri-Score-logo hebben, maar Nederlandse producten gek genoeg nog niet. Dat leidt tot verwarring en belemmert een goede voorlichtingscampagne.

Het CBL roept de staatssecretaris op om het proces te versnellen en consumenten zo sneller te helpen bij het maken van verantwoorde keuzes.

Meer informatie

Zichtboek ‘1 jaar Nationaal Preventieakkoord – 1 jaar werk aan de winkel’

Voortgangsrapportage en voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord