Leidschendam, 7 juni 2018 – Voedsel in Nederland is veilig. Dit blijkt uit het eerste rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) genaamd de Staat van voedselveiligheid. Het rapport laat zien hoe de voedselveiligheid in 2015 en 2016 wordt ervaren. Dit is een mooi resultaat van de dagelijkse inspanningen om gezond en veilig voedsel te produceren.
Het NVWA heeft alleen de voedselveiligheid in de laatste schakels van de voedselketen onderzocht. Dat zijn onder meer bedrijven die levensmiddelen importeren, produceren, transporteren, verkopen en serveren.  Het consumentenvertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen is in 2018 gestegen ten opzichte van de jaren 2013 – 2015. 68% van de consumenten noemt voedingsmiddelen veilig, in 2015 was dat 61%.
Uit het rapport komt naar voren dat er af en toe overtredingen zijn. Niet duidelijk wordt om wat voor type overtredingen het gaat. De cijfers uit het rapport zijn daarom lastig te duiden. Daarnaast signaleert het NVWA nieuwe risico’s van de circulaire economie, bijvoorbeeld het gevaar dat afvalstoffen, zoals minerale oliën, in het voedsel terecht komen. Voedselveiligheid gaat altijd voor, maar dit strookt niet altijd met maatschappelijke wensen.
De uitwisseling van informatie blijft een zorg voor het CBL. De NVWA heeft nog steeds geen goede modus gevonden om ons bij incidenten of crisis eerder of sneller te informeren. Dit is nodig om incidenten zo snel mogelijk op te lossen.