De supermarktbranche heeft ook in het jaar 2014 de doelstelling van 2% energiebesparing ruimschoots overtroffen. De energiebesparing bedroeg bijna 3%. Van 1995 t/m 2014 heeft de supermarktbranche een totale efficiencyverbetering van 30,6 %-punten gerealiseerd. Hiermee is 442 kton CO2-emissie vermeden. Dit staat gelijk aan de uitstoot van een file van Utrecht naar Florence, zo’n 1350 km.

In 2010 is binnen het CBL afgesproken om de belasting van de branche op het milieu te verminderen met jaarlijks 2%. De productie, distributie en verkoop van levensmiddelen is energie-intensief. Energiebesparing en gebruik van duurzame energie zijn daarom een prioriteit voor supermarkten, toeleveranciers en transporteurs. Binnen het CBL hebben de supermarkten de ambitie uitgesproken om in 2020 20% energieverbetering te realiseren ten opzichte van 2010. Dit betekent dat de branche jaarlijks 2% bespaart op energie. De afgelopen jaren is de jaarlijkse doelstelling elk jaar gehaald. Voor de periode 2013-2014 leverde dit een energie efficiency-verbetering op van 2,9 procentpunt.

In 2014 kochten supermarkten 898.356 miljoen kWh aan duurzaam opgewekte elektriciteit in. Hiermee is het aandeel duurzaam ingekochte elektriciteit 57% in de totale elektriciteitbehoefte in 2014. Hiermee loopt de branche vooruit op de doelstelling om in 2020 tenminste gebruik te maken van 20% duurzaam geproduceerde energie.

De energiebesparende maatregelen in de supermarktsector worden vooral genomen bij het koelen & vriezen, verlichting en verwarming. Voor supermarkten en groothandels zijn tal van energiebesparende maatregelen mogelijk in de winkel of het distributiecentrum. Bijvoorbeeld door gebruik van led-verlichting of andere energiezuinige verlichting of een sluis bij de ingang die ervoor zorgt dat de temperatuur in de winkel constant blijft.