Volgens afspraak vond vandaag het tweede gesprek tussen het CBL, landbouworganisaties en partijen uit de levensmiddelenindustrie plaats. Onderwerp was de zorg over een toekomstig verdienmodel voor de boeren en het gebrek aan waardering dat veel Nederlandse boeren ervaren.

Tijdens het eerste overleg, op 14 januari, werd het voorstel gepresenteerd aan de partijen aan tafel. Tijdens het overleg van vandaag is een reactie gegeven op en vragen gesteld over dat voorstel. Er is afgesproken dat er meer partijen nodig zijn om tot structurele afspraken te komen. Voor het vervolg van het proces wordt een onafhankelijke voorzitter aangesteld en houden we ons aan eerder gemaakte procesafspraken.

Het CBL is ervan overtuigd dat een cross-sectorale samenwerking oplossingen moet brengen waar de Nederlandse boer en tuinder op de lange termijn bij gebaat is. Het CBL wil graag een positieve bijdrage leveren aan deze samenwerking. Hierover blijven partijen de komende tijd met elkaar in gesprek.