Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt is een belangrijk thema voor het Centraal Bureau Levensmiddenhandel (CBL) en haar leden uit de supermarktbranche.

Onder verantwoorde verkoop van alcohol verstaat het CBL: dat alcohol verkocht wordt volgens de wettelijke eisen die aan de verkoop van deze producten worden gesteld en dat er maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de wet wordt overtreden. De veiligheid van de medewerker en de klant zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Ter bevordering van een verantwoorde alcoholverkoop heeft de supermarktenbranche op basis van de Drank- en Horecawet de Code ‘Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt’ (de Code) opgesteld. Deze Code beschrijft op welke wijze supermarktorganisaties omgaan met de wettelijke eisen voor de verkoop van alcohol in de supermarkt. In de Code is onder meer opgenomen dat jongeren tot 25 jaar die alcohol in de supermarkt willen kopen, wordt gevraagd om zich te legitimeren. Zo kunnen supermarkten beter garanderen dat er geen alcohol aan jongeren wordt verkocht die daar nog te jong voor zijn.

Om te voorkomen dat alcohol wordt verkocht aan klanten jonger dan 18 jaar kunnen supermarkten ervoor kiezen om leeftijdscontrolesystemen in te zetten. In de media is gesuggereerd dat het CBL en/of de Code de invoering van bepaalde leeftijdscontrolesystemen door supermarkten zou uitsluiten. In dit licht hecht het CBL er aan nogmaals te bevestigen dat het de leden van het CBL volledig vrij staat om te bepalen op welke wijze zij invulling geven aan de leeftijdscontrole bij de verkoop van alcohol en tabak. Voorts geldt dat de Code niet moet worden gelezen en niet is bedoeld als een document dat bepaalde leeftijdscontrolesystemen voorschrijft of uitsluit.

Over het CBL
Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel  (CBL) behartigt de belangen van de supermarktbranche en food servicebedrijven in Nederland. Er zijn 26 organisaties bij het CBL aangesloten. De levensmiddelenhandel draagt voor ruim 10% bij aan het Bruto Nationaal Product. De branche biedt werkgelegenheid aan ruim 300.000 mensen en is daarmee één van de grootste werkgevers van Nederland. Dagelijks doen vier miljoen consumenten hun boodschappen in de ruim 4300 supermarkten die het CBL vertegenwoordigt.