Supermarktorganisaties en foodservicebedrijven zien een leefbaar loon als belangrijke prioriteit binnen de voedselketen en zullen de komende periode stappen zetten op het thema leefbaar loon in ketens. “We hebben gesprekken gevoerd met ketenpartners en stakeholders en zijn van mening dat het tijd is voor een serieuze aanpak van dit belangrijke, maar complexe thema”, aldus Marieke Doolaard, manager Duurzaamheid van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de branchevereniging van supermarktorganisaties en foodservicebedrijven.
De afgelopen twee jaar heeft het CBL namens de branche gesprekken gevoerd en mogelijkheden onderzocht om het thema leefbaar loon serieus op te pakken in de keten. Een gecompliceerd thema, waar de branche echter niet voor weg wil lopen. Samen met ketenpartners en stakeholders zal er de komende periode gezocht worden naar een manier om samen te werken aan dit thema. Op dit moment wordt verkend welke stappen kunnen leiden tot een verbetering van het loon in productielanden. Bedrijven zijn al gestart met deze verkenning. De volgende stappen zullen bestaan uit het starten van projecten, het delen van informatie in de keten en het inroepen van de expertise van maatschappelijke organisaties.