Steeds meer consumenten doen online boodschappen. In het online winkelmandje kunnen ook zelfzorggeneesmiddelen toegevoegd worden, zoals paracetamol en neusspray. Dat vraagt om extra aandacht, want waar klanten op de winkelvloer hun vragen over de verkoop van zogenaamde UAD-geneesmiddelen aan een gediplomeerd drogist kunnen stellen, is dat bij de online verkoop iets ingewikkelder. Omdat supermarkten ook online op een verantwoorde manier zelfzorggeneesmiddelen willen verkopen, hebben de leden van het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) hier afspraken over gemaakt.

Zo wordt online duidelijk bij een product aangegeven of het om een zelfzorggeneesmiddel gaat. Daarnaast wordt de informatie gegeven die nodig is om een verantwoorde keuze te maken. Als een consument toch nog vragen heeft, wordt doorverwezen naar een informatiewebsite. Al deze afspraken zijn terug te lezen in de CBL Richtlijn voor de verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen.


Ook de afspraken die op de winkelvloer gelden, zijn opgenomen in de richtlijn. Zo moet in de supermarkt bijvoorbeeld goed duidelijk worden gemaakt welke producten zelfzorggeneesmiddelen zijn. Ook geeft de richtlijn invulling aan de extra wettelijke verplichtingen die gelden voor de verkoop van zogenaamde UAD-geneesmiddelen. Doordat consumenten altijd de mogelijkheid hebben om vragen te stellen over deze producten, wordt een verantwoorde verkoop gegarandeerd.

Online of (video)bel-oplossing
Supermarkten denken momenteel na over manieren om de kwaliteit van de verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen verder te verbeteren. Zo zetten zij (informatie)technologie volop in om de samenleving beter van dienst te zijn. Dat opent ook mogelijkheden voor innovaties gericht op het optimaliseren van verantwoorde zorg.

Een concreet voorbeeld is de mogelijkheid om digitale communicatie in de vorm van een online of (video)bel-oplossing op de winkelvloer in te zetten. Dit biedt grote voordelen: het is een laagdrempelige manier om gedegen advies te krijgen. De communicatie is verder helemaal anoniem, waardoor consumenten minder schaamte voelen. Eerdere pilots op dit vlak laten zien dat de consument deze mogelijkheid op prijs stelt en hier meer gebruik van maakt dan van voorlichting door een (fysieke) medewerker van de winkel.

Modernisering Geneesmiddelenwet
Momenteel ligt er een voorstel om de Geneesmiddelenwet te moderniseren. Dit maakt het voor supermarkten op termijn mogelijk om bovengenoemde digitale communicatiemiddelen in te zetten. Uiteraard staat bij de inzet van deze middelen het bieden van verantwoorde zorg voorop. Om die reden wordt er binnen het CBL momenteel gewerkt aan richtlijnen voor de inzet van deze technologie.

Meer informatie over de richtlijnen voor de verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen? Bekijk dan de CBL-webpagina over dit onderwerp.