Alle supermarkten in Nederland, vertegenwoordigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), hebben afgesproken in 2014 minimaal twee consumentenacties in te zetten om consumenten bewuster te maken van voedselverspilling.
Voorbeelden van mogelijke acties zijn het verstrekken van de bewaarwijzer van het Voedingscentrum, het geven van meer uitleg over houdbaarheidsdata en het geven van bewaartips en recepten voor het koken met kliekjes in de consumentenmagazines. Deze activiteiten zullen gedurende het hele jaar worden uitgevoerd en vermeld worden op de gezamenlijke website www.passievoorfood.nl
Recent onderzoek van WUR gaf aan dat de consument per jaar 50 kilo voedsel weggooit. De consument is dus een belangrijke doelgroep als het gaat om verspilling te verminderen. Daarom vindt CBL het belangrijk om ook daar activiteiten op in te zetten. Daarnaast werken supermarkten al jaren om hun derving zo laag mogelijk te houden. Dit gebeurt door steeds scherper te sturen op inkoopbeleid, kritisch te kijken naar aanbiedingen op versproducten, kleinere porties aanbieden, samenwerking met voedselbanken etc.
De Alliantie Verduurzaming Voedsel, waar het CBL samen met de andere partijen uit de voedselketen aan deelneemt, heeft 2014 uitgeroepen tot het Jaar tegen Voedselverspilling. Met deze actie wil het CBL de aandacht voor het thema verder vergroten en ook andere bedrijven inspireren zich voor dit thema in te zetten.