Supermarkten zijn dagelijks bezig met verduurzamen, op allerlei manieren. Het verduurzamen op het gebied van verpakkingsmateriaal is er daar één van. Daarom heeft het CBL, samen met de aangesloten supermarkten, heldere en ambitieuze doelen gesteld voor bijvoorbeeld het reduceren van verpakkingsmateriaal. Zo ligt er in 2025 twintig procent minder verpakkingsmateriaal in de supermarkten en is 95 procent van het verpakkingsmateriaal recyclebaar. In de vandaag gepubliceerde Verpakkingsrapportage 2021 wordt de voortgang op de duurzaamheidsdoelstellingen beschreven.

De CBL Verpakkingsmonitor beschrijft een zestal doelstellingen voor de jaren 2022 en 2025 voor het reduceren van verpakkingen, duurzaam materiaalgebruik en recyclebaarheid van verpakkingen van huismerkartikelen. Supermarkten werken hard aan deze zes doelstellingen om de overkoepelende ambitie te behalen.

Zo hebben supermarkten de doelstelling om in 2022 tachtig procent van het papier en karton in primaire en secundaire verpakkingen FSC/PEFC-gecertificeerd en/of van gerecycled materiaal te hebben, in 2021 al behaald. Dat geldt ook voor de doelstelling om in 2022 PET-flessen en trays (dat zijn primaire verpakkingen) gemiddeld veertig procent post-consumer recycled content te laten bevatten. Supermarkten hebben het doel om in 2022 tachtig procenten van de verpakkingen goed recyclebaar te zijn bijna behaald, met een score van 76 procent in 2021. Voor enkele doelstellingen, bijvoorbeeld het toepassen van de weggooiwijzer op alle verpakkingen, is nog werk aan de winkel.

Hoe nu verder?
Het is voor de supermarktbranche waardevol om de huidige status van het verpakkingsproces in kaart te hebben en te monitoren. De supermarkten, aangesloten bij het CBL, werken dagelijks aan verbeteringen. Zo wordt bekeken hoe de doelstellingen van 2022 en 2025 volledig behaald kunnen worden. “Hiervoor is actie vanuit meerdere schakels nodig, denk aan de keten en overheden zoals gemeenten en het Rijk. Uiteindelijk doel is om het verpakkingsproces zo duurzaam mogelijk in te richten. Daar blijven supermarkten dagelijks aan werken”, aldus Jennifer Muller, manager Duurzaamheid bij het CBL.

Bekijk de CBL Verpakkingsmonitor 2021 hier. Benieuwd naar alle duurzaamheidsonderwerpen van het CBL? Bekijk dan het websiteonderdeel ‘Duurzaamheid’.

Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022
Verpakkingen om producten hebben vele functies, bijvoorbeeld het borgen van voedselveiligheid en het tegengaan van beschadigingen waardoor voedsel niet geconsumeerd, maar verspild kan worden. Dat deze verpakkingen zo duurzaam en recyclebaar mogelijk moeten zijn, staat ook beschreven in het Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022.